Organisation

Organisation

Institutionen leds av institutionsstyrelse och prefekt.

Gruppen för arbetsmiljö, lika villkor och miljö förbereder beslut om respektive frågor.

Studierektor och huvudlärare ansvarar för kurser och program. För varje kurs och moment finns en ansvarig lärare, som tillsammans med övriga undervisande lärare planerar, genomför och examinerar respektive del av utbildningen.

Studievägledaren har till uppgift att ge studenterna information och vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor. Studentexpeditionen har hand om registrering av studenter och rapportering av studieresultat.

Gruppen för arbetsmiljö, lika villkor och miljö

Institutionens grupp för arbetsmiljö, lika villkor och miljö (ALM) består av prefekt (ordförande), miljörepresentant och skyddsombud. Vidare finns i gruppen representanter för studenter, doktorander, teknisk och administrativ personal, lärare och forskare.

Studievägledning

Studievägledning för dig som läser eller vill läsa program eller kurser vid Kulturgeografiska institutionen.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Ref: 304
Postbox 50741
202 70 Malmö

Ange referensnummer 304 på fakturan.

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet

Telefon: 08-16 20 00 (växel)