Årsboken Ymer har 2017 rubriken ”Urban utveckling och interaktion”. Redaktör är Thomas Borén och bland övriga författade finns Dominic Powe, Lukas Smas och Lennart Tonell. Ymer ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG).