Den 22 april deltog Thomas Borén, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, i ett webbinarium under rubriken "Människors platser, platsers berättelser - det sociala kulturarvet i stadsutveckling" tillsammans med konstnären Sam Hultin. Webbinariet anordnades av Intercult.