10 mars medverkade Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, i ett inslag i Sveriges Televisions Aktuellt som tog upp svårigheterna med generationväxling inom jordbruket i Sverige och vad gårdarna i framtiden kan göra mer än att producera mat.