Dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har beslutat utse två nya universitetslektorer vid Kulturgeografiska institutionen: Andrew Byerley och Karen Haandrikman. De tillträder sina nya anställningar nästa år. Båda anställningarna är i geografi, särskilt kulturgeografi.

Andrew Byerley är för närvarande universitetslektor vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet.

Karen Haandrikman är för närvarande forskare vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.