Rektor vid Stockholms universitet beslutade idag utse två nya professorer vid Kulturgeografiska institutionen: Eva Andersson och Dominic Power. Båda anställningarna är i geografi, särskilt kulturgeografi.

Eva Andersson är för närvarande universitetslektor i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Dominic Power är för närvarande professor i ekonomisk geografi vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

De kommer tillträda sina nya tjänster 15 juni 2016.