Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografis årsmöte har valt Thomas Borén, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, till ordförande i sällskapet från och med 1 januari 2018.