Under en månad 2023 kommer Thomas Borén vara gästprofessor vid Sapienza – Università di Roma.