Registrering

Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är 14 januari 2020.

Registrering görs on-line från 7 januari. Vid eventuella tekniska problem med registrering kontakta Stockholms universitets IT-support och vid andra registreringsproblem Kulturgeografiska institutionens studentexpedition via e-postadress iris.claesson@humangeo.su.se.

Kursintroduktion

Respektive kursintroduktion är en obligatorisk del av utbildningen. Alla introduktioner äger rum i Geovetenskapens hus. Exakt lokal framgår av kursens schema. Information om kursinnehåll, litteraturlista och schema finns i respektive utbildnings kursbeskrivning, följ länken nedan till kursen. 

Kurser

* Kursen ges två gånger under terminen och varje kurstillfälle har en särskild kursintroduktion, se kursens schema.