Registrering

Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är 24 augusti 2021.

Registrering görs on-line från 10 augusti. Vid eventuella tekniska problem med registrering kontakta Stockholms universitets IT-support och vid andra registreringsproblem Kulturgeografiska institutionens studentexpedition, iris.claesson@humangeo.su.se.

Kurs- och programintroduktioner

Respektive introduktion är en obligatorisk del av utbildningen. Alla introduktioner äger rum i Geovetenskapens hus (eller via Zoom), om inte annat anges i schema eller på kursplattformen Athena. Zoomrum anges på Athena.

När du aktiverat ditt universitetskonto och registrerat dig får du tillgång till Athena och Zoom. Observera att du behöver tillgång till Zoom genom Stockholms universitet – det räcker inte med ett privat zoomkonto.

Information om kursinnehåll, litteraturlista och schema finns i respektive utbildnings kursbeskrivning, följ länken nedan till kursen. Mer finns på Athena.

Kursbeskrivningar, litteraturlistor och scheman