Registrering

Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är 22 augusti.

Registrering görs on-line från 10 augusti. Vid eventuella tekniska problem med registrering kontakta Stockholms universitets IT-support och vid andra registreringsproblem Kulturgeografiska institutionens studentexpedition via e-postadress iris.claesson@humangeo.su.se.

Kursintroduktion

Respektive program- och kursintroduktion är en obligatorisk del av utbildningen. Alla introduktioner äger rum i Geovetenskapens hus. Exakt tid och lokal framgår nedan respektive i kursens schema. Information om innehåll, litteraturlista och schema finns i respektive utbildnings program- eller kursbeskrivning, följ länk nedan. 

Observera att all undervisning vid Kulturgeografiska institutionen sedan vårterminen 2018 börjar hel timme. En kursintroduktion som enligt schemat börjar klockan 10.00 startar alltså prick klockan 10.00. (Till och med höstterminen 2017 tillämpade institutionen akademisk kvart så undervisningen startade då vanligen 15 minuter över hel timme, exempelvis klockan 10.15.)

Program

  • Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp: Se schema för kursen Kulturgeografi I, 30 hp
  • Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp: 3 september kl. 10.00–10.45 i William-Olssonsalen för alla masterprogramstudenter vid institutionen och kl. 11.00–11.30 i seminarierum Y22 för studenter på masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring (Se även scheman för kurserna Globalisering, miljö och social förändring, 15 hp, vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, och Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp, vid Institutionen för naturgeografi.)
  • Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp: 3 september kl. 10.00–10.45 i William-Olssonsalen för alla masterprogramstudenter vid institutionen och kl. 11.00–11.45 i seminarierum Y12 för studenter på masterprogrammet i kulturgeografi (Se även scheman för kurserna Rum och samhälle – teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp, och Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp.)
  • Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp: 3 september kl. 10.00–10.45 i William-Olssonsalen för alla masterprogramstudenter vid institutionen och kl. 11.00–11.30 i seminarierum Y22 för studenter på masterprogrammet i samhällsplanering (Se även scheman för kurserna Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp, och Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp.)
  • Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp: Se schema för kursen Samhällsplanering I, 30 hp

Kurser

* Kursen ges två gånger under terminen och varje kurstillfälle har en särskild kursintroduktion, se kursens schema.