Symposiet samlar en grupp forskare med olika ämnesbakgrund för ett samtal om ”Challenges and Frontiers in Rural Landscape Research” i ett globalt perspektiv. De inbjudna forskarna tillhör redaktionskommittén för tidskriften ”Rural Landscapes: Society, Environment, History” och är intresserade av tvärvetenskapliga aspekter inom forskningen om landsbygdens landskap. Tidskriften ges ut med öppen tillgång (på engelska: open access). Ytterligare ett mål med symposiet är att diskutera utmaningar inom publicering och spridning av forskning på ett sätt som stimulerar tvärvetenskaplig forskningskommunikation (mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora) – och den potentiella roll publicering med öppen tillgång kan spela för att möjliggöra detta. Symposiet hålls på Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm 14–15 februari 2017.

Talare
Bill Adams, Department of Geography, University of Cambridge
Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Marie-José Gaillard, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet
Mark Hennessy, Department of Geography, Trinity College, Dublin
Jens Friis Lund, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Gunhild Setten, Institutt for geografi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Theo Spek, Centre for Landscape Studies, University of Groningen
Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet