Den 13 augusti 2018 medverkade Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, i "Thailandspecial med Margita Boström" i Sveriges Radio.