Qian Zhang vid högtiden tillsammans med Mats Widgren, ledamot i akademien och professor emeritus vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Qian Zhang vid högtiden tillsammans med Mats Widgren, ledamot i akademien och professor emeritus vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 21 mars 2016 i Riddarhussalen kommer ett av fyra priser för ”förtjänta vetenskapliga arbeten 2014–2015” utdelas till Qian Zhang, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, för hennes doktorsavhandling ”Pastoralists and the Environmental State: A study of ecological resettlement in Inner Mongolia, China”.