Thomas Borén kommenterar överklaganden av detaljplaner i en artikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Vanligast med grannklagomål i rika områden”.