Gaudeamus, Stockholms universitets studentkårs tidning, har bostäder och boende, särskilt studentboende, som tema för nummer 1/2017. I Gadden svarar Ida Andersson på frågan "Hur kan forskning bidra till att lösa bostadskrisen?" och Lennart Tonell intervjuas under rubriken "Bostadskrisen kan inte byggas bort".