Upsala Nya Tidning rapporterar att Brita Hermelin, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, och Kristina Westermark, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, presenterat forskningsresultat från projektet ”Små kommuner och stora företag − betydelsen av kommunala strategier för regional ekonomisk hållbarhet” vid en samling i Östhammars kommun.