Pontus Hennerdal, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, intervjuas i en artikel i Norran 15 oktober 2018 under rubriken ”Så förvränger kartorna bilden av verkligheten”.