Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, intervjuas i en artikel i den nederländska tidningen Dagblad Trouw den 15 augusti 2018.