Den 3 mars deltog Natasha Webster i ett panelsamtal under rubriken "Hur jämställd är integrationen i Sverige – och lyckas näringslivet tillvarata unga nyanlända kvinnors potential?" med fokus på feministisk integration och hur olika branscher tillsammans kan göra mer för att tillvarata nyanlända unga tjejers potential. Samtalet anordnades av Kvinna till Kvinna.