Kulturgeografiska institutionen har fått bidrag för att utveckla IKT-pedagogiska lösningar för undervisningen i projektet ”Fler vägar till lärande – utveckling av multimodal kulturgeografisk metodik”. I projektet deltar Johan Berg, Annika Strandin Pers, Pontus Hennerdal och Stefan Ene, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.