”Svenskt lantbruk i en föränderlig värld 1972–2022” är skrivet av Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Kapitlet ingår i "Naturen vi lever av –  utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972" publicerad av Svenska FAO-kommittén.