”Mot en handbok för den gestaltade livsmiljön” är skrivet av Thomas Borén, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Kapitlet ingår i Geska Helena Brečević & Annika Wik (red.) Levande bilder – levande stad: Nya perspektiv på film och rörlig bild i stadsrummet utifrån erfarenheter i projektet Smart Kreativ Stad. Antologin är utgiven av Film Capital Stockholm.