Stockholms universitet är partner i forskningsprojektet "Vilda bär i förändring: Hållbar omställning och diversifierade ekonomier i rural glesbygd".

Projektet finansieras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas. Projektledare är Lotta Hedberg, Institutionen för geografi, Umeå universitet. Från Stockholms universitet deltar Linn Axelsson, Kulturgeografiska insitutionen.