Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond har anslagit medel till projektet "Skolvägens historiska geografi – barnens intåg i väglandskapet efter allmänna folkskolans införande år 1840–1930". Forskare är Annika Strandin Pers, Maja Lagerqvist, och Annika Björklund, Kulturgeografiska institutionen.