Stockholms universitet är partner i forskningsprojektet "Konsekvent asylprövning av asylsökande som åberopar sexuell läggning och könsidentitet som asylskäl?"

Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Projektledare är Thomas Wimark, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Från Stockholms universitet deltar Danielle Drozdzewski, Kulturgeografiska insitutionen.