Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR) för projektet "Informellt arbete i kontexten av COVID-19 pandemin i det urbana Afrika: utsikter för återhämtning och politiskt erkännande". Projektledare är Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen.