Ulf Jansson har beviljats anslag för projektet ”Ett transporthistoriskt GIS” från Stiftelsen Fredrik Bachmans minnesfond. Projektet är en fortsättning på ett tidigare arbete med att kartlägga alla större vägar i landet från 1740 till slutet av 1800-talet. Efter att tidigare rekonstruerat vägnätet kan forskarna fortsätta göra transportkostnadsanalyser och studera effekterna på landsbygdens produktion. Ulf Jansson och Michael Nielsen, Kulturgeografiska institutionen, kommer att genomföra projekt under året.