OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Stockholms universitet och Universitetet i Bergen har fått ett forskningsanslag från Norges forskningsråd för projektet ”Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation (DEMOCLIM)” 2020–2023. Projektledare är Hege Hofstad, OsloMet. Från Stockholms universitet deltar Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen.

DEMOCLIM utforskar nya demokratiska styrelseformer inom utformningen och genomförandet av effektiv och socialt rättvis klimatpolitik som växer fram i mötet med klimatprotester i fyra skandinaviska städer: Oslo, Bergen, Stockholm och Göteborg.