Tola Gemechu Ango, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, har fått ett fyraårigt forskningsanslag för forskare tidigt i karriären från forskningsrådet Formas för projektet ”Bevara skogen och behålla barnen i skolan – en analys av barnarbete bland småbrukare i Etiopiens kaffesektor”.