Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR) för projektet "Arbetet bakom nya storskaliga infrastrukturprojekt i afrikanska städer". Projektledare är Lena Fält, Kulturgeografiska institutionen.