Kapitlet ”Shifting Political Conditions for Spatial Planning in the Nordic Countries” är skrivet av Peter Schmitt och Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Kapitlet är publicerat i Ayda Eraydin och Klaus Frey (red.) Politics and Conflict in Governance and Planning: Theory and Practice utgiven av Routledge.