Kapitlet "Parental Leave: Planning, Plotting and Passing" är skrivet av Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Texten ingår i "The Nordic Ph.D: Surviving and succeeding" redigerad av Christopher McMaster, Caterina Murphy och Jakob Rosenkrantz de Lasson. Boken är publiserad av Peter Lang Publishing Group.