Kapitlet ”Om väntan. IT-företags och dataspecialisters upplevelser av svensk migrationspolitik och praktik” är skrivet av Linn Axelsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Kapitlet är publicerat i Maja Povrzanović Frykman och Magnus Öhlander (red.) Högutbildade migranter i Sverige utgiven av Arkiv förlag & tidskrift.