Kapitlet ”Boende och bostäder för äldre på framtidens landsbygd” är skrivet av Marianne Abramsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Elisabet Cedersund, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, och Jan-Erik Hagberg, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Kapitlet är publicerat i Josefina Syssner (red.) Nya visioner för landsbygden utgiven av Linnefors förlag.