“Four myths in global agrarian history” är skriven av Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Texten är publicerad i boken ”Methods in World History: A Critical Approach” och utgiven av Nordic Academic Press.