Dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har beslutat utse två nya universitetslektorer vid Kulturgeografiska institutionen: Marianne Abramsson och Lukas Smas. Marianne Abramsson (börjar i mars 2018) och Lukas Smas (börjar i januari 2018) anställs båda som universitetslektorer i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering.

Marianne Abramsson är idag universitetslektor vid Avdelningen Åldrande och social förändring, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Lukas Smas har närmast varit senior research fellow vid Nordregio och adjungerad lärare vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.