Kapitlet ”Ungdomars resandevärld. Hur kollektivtrafiken tynger och avlastar vardagslivet” är skrivet av Maja Lagerqvist, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (nu verksam vid Uppsala universitet), "Hbtq och nyanländ – begränsningar och möjligheter i mobilitet för personer med dubbelt utanförskap" av Thomas Wimark, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (nu Uppsala universitet), och "Nyanländ och privilegierad? Högkvalificerade arbetskraftsmigranters lokala och internationella resande" av Linn Axelsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Texterna ingår i boken "Kollektiva resor: Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet" med Malin Henriksson och Christina Lindkvist som redaktörer. Boken är utgiven av Arkiv förlag & tidskrift och fritt tillgänglig (open access).