GIS och rumslig analys I, 7,5 hp

Kursen ges nu även på halvfart på distans under terminens andra halva. För dig som vill studera kursen fristående ges den nu tre gånger under höstterminen:

  • På campus, 50 % studietakt, på engelska, terminsdelarna A–B
  • På distans, 50 % studietakt, på svenska, terminsdelarna C–D
  • På campus, 100 % studietakt, på svenska, terminsdel D

Dessutom ges GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, inom Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.

Kulturgeografi III – kurspaket, 30 hp

Kulturgeografi III – kurspaket, 30 hp − inkluderar kurserna Teorier inom kulturgeografi, 7,5 hp, Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign, 7,5 hp, och Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp, för kandidatexamen, och ersätter den tidigare kursen Kulturgeografi III, 30 hp.