Dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har beslutat utse Danielle Drozdzewski till universitetslektor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Kulturgeografiska institutionen. Danielle Drozdzewski börjar sin anställning nästa läsår.

Danielle Drozdzewski är nu senior lecturer vid Environmental Humanities inom School of Humanities and Languages, University of New South Wales.