”Thai women in Sweden: Victims or participants?” är skriven Natasha Alexandra Webster och Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten är publicerad i Social Sciences Asia.