”Thai berry pickers in Sweden - A migration corridor to a low-wage sector, Rapport och Policy Brief 2019:3” är skriven av Charlotta Hedberg, Institutionen för geografi, Umeå universitet, Linn Axelsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Manolo Abella, Technical Working Group on Labour Migration of KNOMAD, Världsbanken. Rapporten är publicerad av Delegationen för migrationsstudier (Delmi).