”Sjukhuset, regionen och staden: planeringens komplexitet och rumsliga rationaliteter” är skriven av Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten är publicerad av Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).