”New city visions and the politics of redevelopment in Dar es Salaam” är skriven av Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Jennifer Nordström, tidigare masterstudent vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Andrew Byerley, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten är publicerad av Nordinska Afrikainstitutet.