"Neighbourhood Survey 2020: Design and Realisation” är skriven av Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Per Strömblad, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet. Rapporten är utgiven i Kulturgeografiska institutionens rapportserie Kulturgeografiskt seminarium.