"Multiscalar Typology of Residential Areas in Sweden” är skriven av Juta Kawalerowicz och Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och utgiven i Kulturgeografiska institutionens rapportserie Kulturgeografiskt seminarium.