”Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling” är skriven av Bo Malmberg, Thomas Wimark och Linn Axelsson, alla verksamma vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Jani Turunen, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten är publicerad av Delegationen för migrationsstudier (Delmi).