Rapporten ”Generiska färdigheter” är skriven av Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten är publicerad av Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet i serien rapporter från pedagogiska ambassadörsprojekt.