Rapporten ”Boende och integration: Samband mellan invandrades initiala bosättning och deras sysselsättning och inkomst” är skriven av Thomas Wimark, Michael Meinild Nielsen och Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten är publicerad i Kulturgeografiska institutionens rapportserie Kulturgeografiskt seminarium.