Under rubriken ”Kärnkraftens kritiska kulturarv” presenteras ett pågående forskningsprojekt av Anna Storm, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Texten är publicerad i Bebyggelsehistorisk tidskrift.